Правила відвідування

Відвідування заповідника безплатне.


Правила відвідування та поведінки відвідувачів на території Національного історико-меморіального заповідника 

І. Загальні положення

1. Ці Правила визначають порядок відвідування Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили» (далі – Заповідник), основні права, обов’язки та правила поведінки відвідувачів на території Заповідника та його об’єктах, а також забезпечують створення сприятливих умов для проведення екскурсійної діяльності.

2. Правила розроблені на підставі Законів України «Про музеї та музейну справу», «Про туризм», Положення про національний заклад (установу) України, затвердженого Указом Президента України від 16.06.1995 р. № 451/95 та Статуту Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили», затвердженого наказом Міністерства культури України від 07.05.2012 р. № 455.

3. Дія Правил поширюється на всіх відвідувачів Заповідника, незалежно від громадянства, статі, віросповідання, віку та мети відвідування Заповідника останніми.

4. Заповідник можна відвідати без вихідних у весняно-літній період з 9.00 – 19.00; у осінньо-зимовий період з 10.00 – 17.00 год.

5. Вхід на територію Заповідника здійснюється на безоплатній основі.

6. Екскурсійне обслуговування у Заповіднику здійснюється відповідно до затвердженої тематики, з урахуванням можливостей Заповідника виключно науковими співробітниками Заповідника, які обов’язково при проведенні екскурсій мають бейджик.

7. Професійна відео- та фотозйомка екстер’єрів на території Заповідника здійснюється лише за погодженням із адміністрацією Заповідника на платній основі, для чого укладається відповідний договір.

 

ІІ. Права та обов’язки відвідувачів заповідника

1. Під час перебування на території та об’єктах Заповідника відвідувачі мають право:

 • оглянути територію та об’єкти самостійно або у складі екскурсійної групи у порядку передбаченому п. 6 розділу І цих Правил;
 • здійснювати аматорську відео- та фотозйомку;
 • залишати у книзі відгуків Заповідника враження про відвідування Заповідника та якість послуг, що надаються на його території;
 • перед початком екскурсії отримати від працівника Заповідника інформацію про маршрут, тривалість, місце збору екскурсантів.

2. Під час перебування на території та об’єктах Заповідника відвідувачі зобов’язані:

 • дотримуватись належного громадського порядку, правил етики поведінки у закладах культури, правил пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних норм, інших норм безпеки життєдіяльності;
 • дбайливо ставитись до природи, пам’яток історії, культури, а також до устаткування та обладнання Заповідника;
 • утримуватись від паління, вживання алкогольних напоїв.

3. На території та експозиційних об’єктах Заповідника категорично забороняється:

 • проїзд усіма видами механізованих транспортних засобів без спеціального дозволу адміністрації, окрім механізованих транспортних засобів, в яких присутні інваліди, особи з обмеженими можливостями та особи похилого віку;
 • вхід на територію із домашніми тваринами;
 • перебувати в стані алкогольного та/або наркотичного сп’яніння;
 • палити та вживати спиртні напої;
 • порушувати порядок і тишу, користуватись мобільними телефонами під час прослуховування екскурсії;
 • проносити предмети, що забруднюють територію Заповідника та одяг інших відвідувачів;
 • самовільно здійснювати будь-яку торгівлю;
 • проведення екскурсій відвідувачами, екскурсоводами та гідами підприємств, установ, організацій будь-якої форми власності, а також будь-якими сторонніми особами без окремого погодження адміністрації;
 • вчиняти дії, що несуть загрозу охороні пам’яток історії та культури, нищити, витоптувати та зривати зелені насадження на території Заповідника;
 • використовувати зображення об’єктів Заповідника, отриманих під час фото- та відеозйомки, аудіозаписів екскурсій з комерційною метою.

 

ІІІ. Відповідальність та контроль

1. Під час відвідуваннy Заповідника у випадках, передбачених цими Правилами, кожний відвідувач погоджується із цими Правилами та зобов’язується неухильно їх виконувати.

2. Контроль за виконанням цих Правил здійснюють працівники Заповідника.

3. У разі порушення даних Правил або відмови їх виконувати до відвідувачів будуть застосовані міри примусового виведення з території Заповідника, а у випадках передбачених законодавством, особи, які порушують ці Правила несуть адміністративну, цивільну та кримінальну відповідальність.

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок супроводу(надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Національному історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські могили»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення у Національному історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські могили» (далі-Порядок) розроблено на виконання вимог пункту 3 Указу Президента України від 16. 06. 1995 № 451 «Про Положення про національний заклад (установу) України.

2. Цей Порядок створено з метою забезпечення прав і можливостей осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення нарівні з іншими громадянами для участі в суспільному житті та полягає у виявленні, усуненні перепон і бар’єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб, у тому числі стосовно доступу до об’єктів Заповідника, отримання інформації з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів. 3. Цей Порядок визначає дії працівників Заповідника щодо забезпечення зручності та комфортності перебування, якісного надання інформації (послуг) працівниками Заповідника для осіб. з інвалідністю та інших маломобільних групи населення. До інших мало мобільних груп населення у цьому Порядку належать:

 • багатодітні сім’ї;
 • прийомні сім’ї, представники дитячих будинків сімейного типу та сім’ї, в яких діти перебувають під опікою чи піклуванням;
 • вагітні жінки та особи похилого віку, які не мають супроводжуючих осіб;
 • інші особи, які не можуть самостійно пересуватися, якщо вони не мають супроводжуючих осіб;

                    2. ПОРЯДОК СУПРОВОДУ (НАДАННЯ ДОПОМОГИ)

4. За необхідності отримати публічну інформацію особа може зв’язатися з головним інженером за телефоном (044) 253-03-55 або надіславши електронний лист на е-mai:bykivnya@gmail.com;

Також, з інформацією можна ознайомитись на офіційному веб-сайті заповідника: www.ua.bykivnya.org.

5. За необхідності відвідувань приміщень та об’єктів розташованих на території Заповідника особи з інвалідністю та представники інших маломобільних груп населення мають звернутися до будь-якого працівника Заповідника.

6. У разі отримання інформації про прибуття на об’єкт Заповідника особи (осіб), яка потребує допомоги, працівник Заповідника зобов’язаний особист оз’ясувати мету ії візиту та:

– якщо особа, яка потребує допомоги, має намір отримати інформацію про послуги Заповідника, повідомити про це керівнику структурного підрозділу, який володіє необхідною інформацією. Керівник даного підрозділу негайно (до 20 хвилин) забезпечує прибуття працівника підрозділу, який володіє необхідною інформацією та надає консультацію;

– якщо особа, яка потребує допомоги, має намір відвідати Заповідник, доповісти про це головному інженеру. За вказівкою головного інженера забезпечити супровід особи, яка потребує допомоги, до необхідного об’єкту. За необхідності залучає для надання допомоги під час пересування іншого працівника Заповіднику.

7. Працівник Заповідника у разі прибуття особи, яка потребує допомоги, негайно доповідає про це головному інженеру та надалі виконує його вказівки щодо забезпечення зручності та комфортності перебування, пересування Заповідником осіб з інвалідністю та інших представників маломобільних груп населення.

8. Після закінчення візиту особи (осіб), яка потребує допомоги, організовується супровід даної особи до виходу з території Заповідника.

9. Даний Порядок оприлюднюється на офіційному веб-сайті Заповідника та розсилається до структурних підрозділів Заповідника.

* * * * *