НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК «БИКІВНЯНСЬКІ МОГИЛИ»

Інститут історії України НАН України

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМЯТІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі круглого столу «Лесь Танюк – охоронець історичної пам’яті» (до 85-річчя з дня народження режисера-шістдесятника, громадського і політичного діяча), який відбудеться 28 вересня 2023 року.

Тематика круглого столу:

  • Творчий шлях Леся Танюка і його вплив на українське мистецтво;
  • Лесь Танюк як один із першовідкривачів Биківнянської трагедії;
  • Внесок Леся Танюка в процеси деколонізації та декомунізації України;
  • Громадська та політична діяльність Леся Танюка.

Для участі просимо до 15 вересня 2023 р. надіслати заповнену анкету учасника (зразок подано нижче) на електронну адресу оргкомітету bykivnia-conf@ukr.net із зазначенням теми листа «Лесь Танюк – охоронець історичної пам’яті».

ЗАЯВКА

на участь у круглому столі «ЛЕСЬ ТАНЮК – ОХОРОНЕЦЬ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ» (до 85-річчя з дня народження режисера-шістдесятника, громадського і політичного діяча)

Прізвище,ім’я______________________________________________________

Місце роботи______________________________________________________

Посада____________________________________________________________

Науковий ступінь___________________________________________________

Вчене звання_______________________________________________________

Адреса____________________________________________________________

Телефон___________________________________________________________

E-mail_____________________________________________________________

Назва  виступу_______________________________________________________

Умови участі у круглому столі:

Всі витрати щодо відрядження (проїзд, проживання, харчування тощо) здійснюються учасником за власний рахунок або за кошти організації, яка його відрядила.

Вимоги до оформлення матеріалів:

•  наукові повідомлення учасників можуть надсилатися  як тези або як стаття, які будуть надруковані у збірнику наукових праць.

  • доповідь повинна бути науковим дослідженням на актуальну тему; матеріали подаються у електронному варіанті у форматі doc. або редактор Microsoft Word;
  • обсяг тексту тез до 5 сторінок формату А-4;
  • до наукових повідомлень аспірантів, здобувачів та студентів додається рецензія наукового керівника або витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію до друку.

• обсяг статті до 0,5-1 др. арк. із пробілами, в текстовому редакторі WORD (розширення .doc, .docx); формат А-4, поля 20/20/20/20 мм, шрифт Times New Roman 14, інтервал – 1,5.

• ініціали та прізвище автора (співавторів), e-mail автора та ORCID ID подаються в правому верхньому куті сторінки. З наступного абзацу по центру – назва доповіді великими літерами. Через 2 інтервали по ширині листа – текст.

До статті обов’язково додаються: шифр УДК; переклад назви статті англійською мовою, розширені анотації (близько 500 др. знаків) українською та англійською мовами; ключові слова українською та англійською мовами. За наявності ілюстрацій, вони подаються в електронному варіанті з роздільною здатністю не менше 300 dpi.

Посилання автоматичні підрядкові, оформляються відповідно до стандарту ДСТУ 8302:2015.

Звертаємо увагу авторів на необхідність кваліфікованого перекладу анотації та назви статті англійською мовою («машинний» переклад не допускається).

Контактна інформація:

Адреса: Київ, вул. Липська, 16, Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили».         e-mail: bykivnya-conf@ukr.net

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *