До відзначення Дня пам´яті жертв політичних репресій в Україні 1937-1941 років 18 травня 2014 року, Національним історико – меморіальним заповідником «Биківнянські могили» випущено збірник наукових праць по матеріалам Всеукраїнської наукової конференції «Биківня в системі політичних репресій УРСР у 1937-1941 роках: дослідницькі рефлексії та інтерпретації»,

До відзначення Дня пам´яті жертв політичних репресій в Україні 1937-1941 років 18 травня 2014 року, Національним історико – меморіальним заповідником «Биківнянські могили» випущено збірник наукових праць по матеріалам Всеукраїнської наукової конференції «Биківня в системі політичних репресій УРСР у 1937-1941 роках: дослідницькі рефлексії та інтерпретації», яка відбулась 20 листопада 2013 року в Києві. У збірнику вміщено статті істориків – учасників наукової конференції. Биківнянська спецділянка НКВС УРСР – місце таємного поховання жертв політичних репресій, розстріляних у Києві в 30-ті та на початку 40-х років XXст. розглядається, як частина системи політичних репресій сталінського режиму в УРСР. Показано теоретичні проблеми та практики досліджень сталінських репресій в Україні, донесення історичної правди до українського суспільства. Збірник розраховано на науковців та широке коло читачів. Розміщені раніше неопубліковані статті містять нові теоретичні та практичні напрацювання в галузі вивчення політичних репресій  в Україні передвоєнного періоду.

Головний редактор

Шаповал Юрій Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу етнополітології Інституту політичних  і  етнонаціональних досліджень  ім.

І.Ф. Кураса  НАН України.

Відповідальний секретар

Антонюк Ярослав Миколайович, кандидат історичних наук, науковий співробітник Українського інституту національної пам’яті.

Редакційна колегія

Яворівський Володимир Олександрович,народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності;

Годун Ярослав, директор Польського інституту в Києві, перший Радник Посольства Республіки Польща в Україні;

Кривошея Володимир Володимирович,доктор історичних наук, професор, перший заступник директора Українського інституту національної пам`яті;

Громова Марина Едуардівна,генеральний директор Національного історико -меморіального заповідника «Биківнянські могили»;

Кокін Сергій Анатолійович,кандидат історичних наук,заступник начальника Галузевого державного архіву Служби безпеки України;

Вєдєнєєв Дмитро Валерійович,доктор історичних наук, професор,заступник директора Українського інституту національної пам`яті;

Філімоніхін Валерій Олексійович,учений секретар Національного історико -меморіального заповідника «Биківнянські могили».

Биківня в системі політичних репресій УРСР у 1937-1941 роках: дослідницькі рефлексії  та інтерпретації. Всеукраїнська наукова конференція 20 листопада 2013 року / Головний ред. Шаповал Ю.І., Відп. секретар Антонюк Я.М. – К, 2014:  Видавництво ДП «НВЦ «Пріорітети», 2014. – 200 с.

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………5

Шаповал Ю.  Україна, пам´ять, Биківня…………………………………….10

РОЗДІЛ 1. СТАЛІНСЬКІ РЕПРЕСІЇ В УКРАЇНІ

Петровський Е., Ковальчук Л. Одеський вимір Биківнянської трагедії: масові могильники жертв радянських репресій на Одещині……………………….19.

Вєдєнєєв Д. До питання про механізм незаконних репресій в Україні: організаційно-статистичний аспект…………………………………………..37

Громова М., Філімоніхін В. «Остаточне вирішення» церковного питання сталінським режимом (За матеріалами Всесоюзного перепису населення 1937 р.)………………………………………………………………………………….49

Дядюра О., Кійченко Я. Меморіали в системі репресій 1937–1941років…61

Філімоніхін В. Ретроспектива репресій20-30-х рр.ХХ ст.  проти польської етнічної меншини Києва та області……………………………………………68

Антонюк Я. Розкопки масових розстрілів у Володимир-Волинську: складні питання……………………………………………………………………………94

РОЗДІЛ 2. БИКІВНЯ ЯК МІСЦЕ ПАМ’ЯТІ

Амонс А. Печати из Быковнянских захоронений……………………………..100

Амонс А. Предметы из польских захоронений, найденные в ходе эксгумационных робот на спецучастке НКВД в Быковнянском лесу (Раскопки 2011, 2012 годов)…………………………………………………………………111

Киридон А.«Биківня» як місце пам’яті: реартикуляція смислів…………….115

Кривошея В., Онишко Л.«Український катинський список» – за і протии..129

Подкур Р. «Биківнянська трагедія» у контексті реалізації  державної програми науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією»……………….144

Семинська Д.Предметы из польских захоронений, найденные в ходе эксгумационных работ на спецучастке НКВД в Быковнянском лесу (Раскопки 2001, 2006, 2007 годов)…………………………………………………………152

РОЗДІЛ 3. ДОКУМЕНТИ

Костеко Н.InMemoryРоженко Микола Маркович…………………………160

Мельник І. Перші публікації в українських ЗМІ окупаційного періоду щодо виявлення 21 вересня 1941 року місця масових поховань в Биківні. Компаративістичний аналіз.Семен Домбовський – остання жертва репресій в Биківні……………………………………………………………………………..180

Кучерепа М. Керівник ОУН Луцького повіту Іван Скоп’юк: жертва репресій (за документами НКДБ)…………………………………………………………191

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *