Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили», Інститут історії України НАН України, Український інститут національної пам’яті, Галузевий державний архів Служби безпеки України запрошують взяти участь у Міжнародній науковій конференції «Биківня – від території смерті до місця пам’яті» (до 20-річчя заснування Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили»), яка відбудеться 23 вересня 2021 року.

Основні напрями роботи:

–         Доба Великого терору в контексті репресивної політики СРСР: передумови, перебіг, національні операції НКВС, наслідки;

–         Джерела з історії масових репресії в Україні 1930-х – 1940-х рр.;

–         Таємна спецділянка НКВС УРСР у Биківнянському лісі та інші місця масових поховань жертв радянських репресій в Україні: проблеми виявлення та дослідження;

–         Археологія Биківні;

–          Постаті Биківнянського мартиролога;

–         Меморіалізація місць тоталітарних репресій: сучасні підходи, виклики, шляхи музеєфікації.

Робочі мови: українська, англійська, польська.

Заявку на участь та матеріали просимо надсилати на електронну адресу: bykivnia-conf@ukr.net. Кінцевий термін подачі заявок на участь у конференції  – 10 вересня 2021 року. Додаткова інформація за тел.: (044)253-03-55 (контактні особи – Тетяна Шептицька, Ярослава Кравченко).

За результатами роботи конференції планується видання збірника наукових праць.

Конференція відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 4 (Інститут історії України НАН України)

Вимоги до оформлення матеріалів:

Обсяг до 0,5-1 др.арк. із пробілами, в текстовому редакторі WORD (розширення .doc, .docx); формат А-4, поля 20/20/20/20 мм, шрифт Times New Roman 14, інтервал – 1,5.

Ініціали та прізвище автора (співавторів),e-mail автора та ORCID ID подаються в правому верхньому куті сторінки. З наступного абзацу по центру – назва доповіді великими літерами. Через 2 інтервали по ширині листа – текст. До статті обов’язково додаються: шифр УДК; переклад назви статті англійською мовою, розширені анотації (близько 500 др. знаків) українською та англійською мовами; ключові слова українською та англійською мовами. За наявності ілюстрацій, вони подаються в електронному варіанті з роздільною здатністю не менше 300 dpi. Діаграми слід подавати окремим файлом у форматі xls  програми exel (кожну на окремому аркуші). При цьому також діаграми та рисунки мають бути підписані і вставлені у текст статті.

Посилання автоматичні підрядкові, оформляються відповідно до стандарту ДСТУ 8302:2015.

Звертаємо увагу авторів на необхідність кваліфікованого перекладу анотації та назви статті англійською мовою («машинний» переклад не допускається).

Для студентів та аспірантів обов’язковою є рецензія від наукового керівника. 

Відповідальність за редагування та достовірність інформації (наведених даних, цитат, фактів та посилань) несе автор публікації.

Увага: оргкомітет залишає за собою право відхиляти заявки та матеріали, які не відповідають тематиці конференції.

Форма заявки учасника:

Заявка на участь у роботі Міжнародної наукової конференції

«Биківня – від території смерті до місця пам’яті»

Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю) –

Науковий ступінь, вчене звання –

Місце роботи, посада –

Назва доповіді –

Напрямок, до якого належить доповідь (з перелічених в оголошенні) –

Електронна адреса –

Телефон –

Коротка анотація виступу (800-1000 знаків) –

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *